PHARIS IoT – univerzální cloudová platforma

PHARIS IoT je otevřený modulární informační systém pro sběr a vyhodnocení dat z IoT zařízení, jehož filozofií je přizpůsobení se požadavkům a ověřeným procesům zákazníka.

Systém PHARIS IoT je možné propojit s okolními informačními systémy (ERP systémy), což umožní zefektivnění podnikových procesů díky zvýšené automatizaci předávání dat.

Architektura systému

Rozhraní - User/application interface

Systém PHARIS IoT komunikuje s uživatelem přes standardní webové rozhraní, ve kterém uživatel může nastavovat veškerá konfigurační data systému a svých zařízení. Webové rozhraní poskytuje komfortní a přehledný systém pro práci s IoT zařízeními.

Kromě webového rozhraní je možné se k systému připojit přes REST API, což umožní snadné propojení s počítačovými systémy. Pomocí REST API je možné přenášet data do ERP systémů, popř. je možné využít volání služeb PHARIS IoT přímo z desktopových či mobilních aplikací.

Jádro systému – Core IoT Services

Jádro systému je tvořeno serverovou infrastrukturou a databázovou aplikací.
Serverová infrastruktura s databázovou aplikací se stará o plynulý chod systému a bezproblémové zpracování velkého množství dat.
Nad touto infrastrukturou běží služby pro správu zařízení, uživatelů a zpracování a analýzu dat.

Systém PHARIS IoT umožňuje pokročilou správu zařízení s možností definice typů zařízení a jejich zařazení do hierarchické struktury odpovídající organizačním složkám.
Správa uživatelů umožňuje řízení přístupu k jednotlivým modulům systému a zařízení v rámci jedné entity. Uživatele je možné sdružovat do skupin dle typu oprávnění nebo organizační příslušnosti.
Data je možné analyzovat pomocí uživatelsky definovaných reportů a to včetně alarmů a sledování trendů v datech.

Zařízení – Device Connector

Modul Device Connector slouží k definici datových zdrojů, tj. dat jednotlivých zařízení, které se připojují do cloudu. V tomto modulu je možné definovat jak příchozí, tak odchozí zprávy pro jednotlivé typy zařízení.
Data je možné při příchodu parsovat a upravovat pomocí uživatelsky definovatelných pravidel.
Díky univerzálnosti vstupně/výstupních funkcí je možné do systému snadno připojit snímače od různých výrobců s odlišným komunikačním protokolem.

Provoz systému

Systém PHARIS IoT lze provozovat jak ve veřejném cloudu, který je provozován na serverech společnosti UNIS, a.s. nebo privátním cloudu, na serverech zákazníka. V případě privátního cloudu je tedy veškerá správa dat pod přímou kontrolou zákazníka.

Máte zájem o naše produkty a služby?
Kontaktujte nás
PRODUKTY
KONTAKTUJTE NÁS

© 2017 UNIS, a.s. / PUXdesign
3