KADO UZ – IoT snímač vzdálenosti

Snímač KADO UZ je určen k měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového sensoru. Typickou aplikací je měření naplněnosti nádoby či měření vzdálenosti sensoru od překážky. Použití snímače je vhodné všude tam, kde není přístup ke snímání těchto veličin standardním způsobem, přičemž je kladen důraz na dlouhou životnost baterie a nízké náklady na datové přenosy.

Snímač KADO UZ měří vzdálenost od překážky či naplněnost nádoby ve zvolených časových intervalech a to s parametry uvedenými níže.

 • Rozsah měření 20 – 200 cm
 • Přesnost měření +/- 1 cm
 • Možnost agregace měření do jedné vysílané zprávy

Sensor KADO UZ není limitován ani místem použití, lze jej umístit jak v indoor, tak i v outdoor či uzavřených areálech.

Sensor KADO UZ může být dodatečně vybaven i snímačem GPS signálu a akcelerometrem. Kromě hlášení aktuální polohy tak dokáže sensor rozpoznat zahájení pohybu, průběžný pohyb a ukončení pohybu. Díky internímu akcelerometru lze také sledovat hodnoty naklonění a indikovat tak alarmové stavy (převržení, překročení prahové hodnoty apod.).

Snímač KADO UZ má moderní design, který je odolný vůči povětrnostním vlivům a snadno se montuje v místě aplikace. Jeho baterie vydrží až 10 let (dle počtu měření a odeslaných zpráv) bez potřeby její výměny.

Proč byste měli použít sensor KADO UZ?

 • Znáte aktuální úroveň naplnění a umístění vaši nádrže?

 • Zajímavý vás data ohledně aktivitě povrchu či rychlosti ucpání?

 • Chcete zlepšit své služby?

 • Jste připraveni ukázat rozdíl mezi vámi a vašimi konkurenty?

Snížení nákladů

Díky online monitoringu můžete snadno snížit frekvenci vývozu odpadu, optimalizovat své svozové trasy a snížit náklady na dodávku nádrže. Mimo jiné tím snížíte také emise a hluk od svozových vozidel.

Zlepšení kvality služeb

Přehled je to, co dělá rozdíl. Vyhněte se nedostatku materiálu a přineste nový komfort svým klientům.

Inovativní řešení

Autonomní a samostatně napájené zařízení pro monitorování úrovně hladiny je ta správná volba pro vaši společnost. Neztrácejte zbytečně čas tím, co je možné vyřešit jednoduše.

Typické příklady použití sensoru KADO UZ


 • Odpadové hospodářství (podzemní kontejnery)
 • Monitorování hladiny řek a přílivu
 • Monitorování kanalizace
 • Měření hladiny septiku
 • Měření hladiny nádrží, nádob
 • Měření hladiny v průmyslových nádržích nebo silech

Přínosy snímače KADO UZ

Základní funkce snímače KADO UZ:
 • Sledování aktuální naplněnosti či vzdálenosti od překážky
 • Sledování aktuální polohy
 • Přehled o aktivitách kontejneru (naložení, vysypání)
 • Přesná evidence využití a neoprávněné manipulace
 • Přehledná a snadná inventarizace
 • Pravidelná hlášení při neaktivitě (keep-alive)
 • Možnost deaktivace při plánované odstávce
 • Analýza trendů, historizace dat
Mezi typické alarmové stavy patří:
 • Naplněnost nádoby/kontejneru mimo limitní rozsah
 • Vzdálenost od překážky mimo povolený interval
 • Chyba měření (ucpaný ultrazvuk, neobdržení zpětné vlny)
 • Změna polohy objektu mimo definovaný perimetr
 • Změna náklonu objektu
 • Překročení limitní teploty (požár) nebo vibrací (vandalismus)

Technické parametry

Napájení
Bateriové napájení:
Interní baterie 1x3,6 V 17000 mAh
Životnost baterie:
Až 10 let
Komunikace
Rádiová síť:
Sigfox RC1, 868.13 MHz
Standard:
Sigfox Ready Class 0
Dosah:
Až 50 km (volné prostranství)
Další údaje
Pracovní teplota:
-30 °C až +70 °C
Krytí:
IP67
Rozměry:
94 x 94 x 46.5 mm (tělo)
110 x 110 x 9.5 mm (víko)
Váha:
280 g bez magnetů
380 g s magnety

Princip komunikace

Snímač KADO UZ komunikuje pomocí dynamicky se rozvíjející rádiové sítě Sigfox pro IoT (Internet of Things) s frekvenčním pásmem 868.13 MHz. Sigfox umožňuje obousměrnou komunikaci sensorů s omezeným počtem zpětných zpráv. Díky pokrytí celé ČR je možné komunikovat a ovládat sensory na velké vzdálenosti a to především levně, bezpečně a s minimální spotřebou energie.

Data ze sensoru jsou zasílána pomocí rádiové sítě Sigfox do cloudu PHARIS IoT, kde dojde k jejich zpracování a přípravě zobrazovaných dat.

PHARIS IoT může také přeposílat zprávy přímo do klientovy platformy a nebo je možné dodat sensor KADO GPS čistě jako HW spolu s Sigfox ID a PAC

Certifikace

Sensor KADO UZ splnil veškeré požadavky na certifikaci dle standardu Sigfox ReadyTM, přičemž obdržel certifikát nejvyšší úrovně class 0. To představuje nejvyšší možný vysílací výkon umožňující komunikaci na dlouhé vzdálenosti s velmi nízkou energetickou spotřebou.

Uchycení a zprovoznění

Sensor by měl být umístěn tak, aby byl chráněn před vandaly nebo nechtěným újmám za provozu, přičemž by měl být umožněn příjem GPS signálu (nestíněný prostor), pokud je sensor vybaven GPS.

Uchycení sensoru je možné třemi způsoby:

 • Pomocí neodymových magnetů (odtrhová síla magnetu je zhruba 400 N)
 • Pomocí šroubů 4x M4
 • Pomocí oboustranné lepící pásky

Aktivace sensoru se provádí přiblížením magnetu k jazýčkovému spínacímu prvku, který se nachází uvnitř zařízení. Stejným způsobem je možné sensor deaktivovat při plánované odstávce.

Perioda měření a posílání zpráv přes Sigfox je konfigurovatelný parametr.

Máte zájem o tento produkt?
Kontaktujte nás
3