KADO UZ – IoT snímač vzdálenosti

Snímač KADO UZ je určen k měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového sensoru. Typickou aplikací může být měření naplněnosti nádoby či měření vzdálenosti sensoru od překážky. Použití snímače je vhodné všude tam, kde není přístup ke snímání těchto veličin standardním způsobem, přičemž je kladen důraz na dlouhou životnost baterie a nízké náklady na datové přenosy.

Snímač KADO UZ dokáže měřit vzdálenost od překážky či naplněnost nádoby ve zvolených časových intervalech a to s následujícími parametry:

 • Rozsah měření 20 – 200 cm
 • Přesnost měření +/- 3 cm

Sensor KADO UZ může být dodatečně vybaven i snímačem GPS signálu a akcelerometrem. Kromě hlášení aktuální polohy tak dokáže sensor rozpoznat zahájení pohybu, průběžný pohyb a ukončení pohybu. Díky internímu akcelerometru lze také sledovat hodnoty naklonění a indikovat tak alarmové stavy (převržení, překročení prahové hodnoty apod.).Mezi typické alarmové stavy patří:
 • Naplněnost nádoby/kontejneru mimo limitní rozsah
 • Vzdálenost od překážky mimo povolený interval
 • Změna polohy objektu mimo definovaný perimetr
 • Překročení limitní teploty (požár)
 • Překročení limitních vibrací (vandalismus)

Snímač KADO UZ má odolný design, snadno se montuje a jeho baterie vydrží až 5 let (dle počtu vysílaných zpráv a aktivity sledované hladiny či překážky).

Přínosy snímače KADO UZ:
 • Sledování aktuální naplněnosti či vzdálenosti od překážky
 • Sledování aktuální polohy
 • Přesná evidence využití a neoprávněné manipulace
 • Přehledná a snadná inventarizace objektů
 • Analýza trendů, historizace dat

Technické parametry

Napájení
Bateriové napájení:
Interní baterie 1x3,6 V 19000 mAh
Životnost baterie:
Cca 5 let (dle počtu vysílaných zpráv a aktivity objektu)
Komunikace
Rádiová síť:
Sigfox RCZ1, 868.5 MHz
Dosah:
Až 50 km (volné prostranství)
Další údaje
Pracovní teplota:
-30 °C až +70 °C
Krytí:
IP67
Rozměry:
110 x 60 (p x v)

Princip komunikace

Snímač KADO UZ komunikuje pomocí dynamicky se rozvíjející rádiové sítě Sigfox pro IoT (Internet of Things) s frekvenčním pásmem 868.5 MHz. Sigfox umožňuje obousměrnou komunikaci sensorů s omezeným počtem zpětných zpráv. Díky pokrytí celé ČR je možné komunikovat a ovládat sensory na velké vzdálenosti a to především levně, bezpečně a s minimální spotřebou energie.

Data ze sensoru jsou zasílána pomocí rádiové sítě Sigfox do cloudu PHARIS IoT, kde dojde k jejich zpracování a přípravě zobrazovaných dat.

Instalace a zprovoznění

Sensor by měl být umístěn tak, aby byl chráněn před vandaly nebo nechtěným újmám za provozu.

Aktivace sensoru se provádí přiblížením magnetu k jazýčkovému spínacímu prvku, který se nachází uvnitř zařízení.

Máte zájem si tento produkt vyzkoušet v rámci pilotního projektu?
Kontaktujte nás
KONTAKTUJTE NÁS
Martin Švéda
Technické řešení, systémová architektura

 
Dominik Pěček
Obchod a marketing

© 2017 UNIS, a.s. / PUXdesign
3