KADO UNIO – IoT snímač elektrických veličin

Snímač KADO UNIO je určen ke snímání elektrických veličin na vstupních svorkách zařízení. Může být využit pro snímání stavů externích průmyslových sensorů nebo koncových spínačů. Jeho použití je vhodné všude tam, kde není přístup ke snímání těchto veličin standardním způsobem, přičemž je kladen důraz na dlouhou životnost baterie a nízké náklady na datové přenosy.

Snímač KADO UNIO dokáže ve zvolených časových intervalech vyhodnocovat stavy následujících veličin:

 • 1x proudový vstup 4 – 20 mA
 • 1x analogový napěťový vstup 0 – 10 V
 • 4x digitální napěťový vstup 0 – 10 V

V případě digitálního vstupu je možno snímač nastavit tak, aby odeslal zprávu při každé změně jednoho z digitálních vstupů. Sensor KADO UNIO může být dodatečně vybaven i snímačem GPS signálu a akcelerometrem. Kromě hlášení aktuální polohy tak dokáže sensor rozpoznat zahájení pohybu, průběžný pohyb a ukončení pohybu.Mezi typické alarmové stavy patří:
 • Změna stavu koncových spínačů
 • Překročení limitních hodnot vstupního proudu a napětí
 • Změna polohy objektu mimo definovaný perimetr
 • Překročení limitní teploty (požár)
 • Překročení limitních vibrací (vandalismus)

Snímač KADO UNIO má odolný design, snadno se montuje a jeho baterie vydrží až 5 let (dle počtu vysílaných zpráv a aktivity objektu).

Přínosy snímače KADO UNIO:
 • Snímání stavu průmyslových snímačů
 • Snímání stavu koncových spínačů
 • Sledování aktuální polohy
 • Přesná evidence využití a neoprávněné manipulace
 • Přehledná a snadná inventarizace objektů
 • Analýza trendů, historizace dat

Technické parametry

Napájení
Bateriové napájení:
Interní baterie 1x3,6 V 19000 mAh
Životnost baterie:
Cca 5 let (dle počtu vysílaných zpráv a aktivity objektu)
Komunikace
Rádiová síť:
Sigfox RCZ1, 868.5 MHz
Dosah:
Až 50 km (volné prostranství)
Vstupní signály
Proudový vstup:
4 – 20 mA (impedance 50 Ohmů)
Analogový napěťový vstup:
0 – 10 V
Digitální napěťový vstup:
Logická 0: 0 – 0,3 V
Logická 1: 0,7 – 10 V
Další údaje
Pracovní teplota:
-30 °C až +70 °C
Krytí:
IP65
Rozměry:
118 x 88 x 50 (š x v x h)

Princip komunikace

Snímač KADO UNIO komunikuje pomocí dynamicky se rozvíjející rádiové sítě Sigfox pro IoT (Internet of Things) s frekvenčním pásmem 868.5 MHz. Sigfox umožňuje obousměrnou komunikaci sensorů s omezeným počtem zpětných zpráv. Díky pokrytí celé ČR je možné komunikovat a ovládat sensory na velké vzdálenosti a to především levně, bezpečně a s minimální spotřebou energie.

Data ze sensoru jsou zasílána pomocí rádiové sítě Sigfox do cloudu PHARIS IoT, kde dojde k jejich zpracování a přípravě zobrazovaných dat.

Instalace a zprovoznění

Sensor by měl být umístěn na chráněném místě tak, aby byl chráněn před vandaly nebo nechtěným újmám za provozu. Ze snímače KADO UNIO je vyveden kabel pro připojení všech vstupů do rozvodné svorkovnice sledovaných veličin.

Aktivace sensoru se provádí přiblížením magnetu k jazýčkovému spínacímu prvku, který se nachází uvnitř zařízení.

Máte zájem si tento produkt vyzkoušet v rámci pilotního projektu?
Kontaktujte nás
KONTAKTUJTE NÁS
Martin Švéda
Technické řešení, systémová architektura

 
Dominik Pěček
Obchod a marketing

© 2017 UNIS, a.s. / PUXdesign
3